Renovatie

Renovatie

Slechte of onverantwoorde ingrepen moeten ongedaan kunnen worden gemaakt. De renovatie schilder voert renovaties en restauraties uit. Hierbij zijn vaak speciale materialen en technieken vereist. Goed uitgevoerde renovaties kunnen een complete verandering van objecten mogelijk maken.